תפריט

טפסים ונהלים

בדף זה תוכלו להוריד טפסים שימושיים המיועדים למועמדים לשירות לאומי ולמתנדבים פעילים בשירות לאומי בעמותת שילה.

טפסים

כחלק מתהליך ההרשמה לשירות הלאומי חובה למלא שאלון הכוון של הרשות לשירות לאומי.
למילוי שאלון הכוון לשירות לאומי לחצו כאן

להורדת דו"ח הנוכחות כקובץ PDF לחצו כאן

כל מתנדב חדש מחוייב למלא שאלון רפואי לפני תחילת השירות ולהחתים את הרופא המטפל על האישור.

להורדת שאלון רפואי לחצו כאן

להורדת טופס בקשת אישור לימודים כקובץ PDF לחצו כאן

במקרים מיוחדים, עקב בעיות במצב הכלכלי, ניתן לקבל אישור לעבוד במקביל לשירות הלאומי. העבודה מוגבלת להיקף של שעות שבועיות.

להורדת טופס בקשת אישור עבודה כקובץ PDF לחצו כאן

להורדת טופס 250 לתאונות עבודה כקובץ PDF לחצו כאן

נהלים

הטרדה מינית במקום העבודה היא התנהגות האסורה בחוק .ההטרדה המינית וההתנכלות הקשורה בה פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים, ולכן התנהגויות אלו אסורות עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח –1988.

 

למי מתייחס החוק?

ההטרדה וההתנכלות יכולות להתבצע ע"י גברים ונשים כאחד ולהיות מופנית לבני שני המינים.

 

המעשים האסורים

הצעות או התייחסויות מיניות אל אדם לא מעוניין או תוך ניצול יחסי מרות, כאשר האדם  שההצעות או ההתייחסויות מופנות אליו, הראה למטריד (במילים או בהתנהגות) שהוא אינו מעוניין בהן וכן ביזוי והשפלה על רקע מינו או מיניותו של אדם עלולים להוות הטרדה מינית.

התנהגות תהווה הטרדה מינית אם היא בעלת אופי מיני, אך היא לא חייבת לנבוע ממניעים מיניים או לשרת מטרות מיניות .גם מעשים הנעשים כדי להשפיל, להפחיד או להציק יכולים להוות הטרדה.

 

המעשים הבאים אסורים גם אם נעשו באופן חד פעמי

  • סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני (לדוגמה: ממונה המאיים לפטר עובדת אם תסרב לקיים איתו יחסי מין).
  • מעשה מגונה – מעשה הנעשה לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיני שנעשה ללא הסכמת המתלונן (לדוגמה: עובד החושף עצמו בפני עובדת אחרת.).
  • התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם ביחס למינו, למיניותו או לנטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו ולא ניתנה הסכמה לפרסום.

במקרים בהם ההתייחסויות או ההצעות נעשות תוך ניצול יחסי מרות (למשל בין עובד לבין הממונה עליו) – עצם הפניות החוזרות מהוות עבירה, גם אם האדם אליו מופנות ההתייחסויות או ההצעות לא הראה שאינו מעוניין בהן.

 

מסגרת יחסי עבודה

הטרדה מינית מתקיימת לפי החוק ב"מסגרת יחסי עבודה" כלומר: במקום העבודה, במקום אחר שבו מתקיימת פעילות מטעם המעביד, תוך כדי עבודה או תוך ניצול יחסי מרות בכל מקום שהוא.

 

התנכלות

פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית בתלונה או בתביעה על רקע הטרדה מינית.

 

מה לא ייחשב כהטרדה מינית?

האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית.    

____________________________________

במקרה של הטרדה מינית או התנכלות יש לפנות למיכל טננבויים – הממונה על הטרדות מיניות מטעם עמותת ש"ל-שילה בטלפון: 052-4737346 (24 שעות) או לרכזת האחראית/ מנהלת המחוז, או המשרד הראשי בטלפון: 04-8438690.

הנוהל חל על הרשעות של מתנדבים מהתקופה שלפני תחילת שירותם ומאפשר לרשות השירות הלאומי להעביר
המלצה לגבי מחיקת ההרשעות למחלקת החנינות במשרד המשפטים ולנשיא המדינה.

הנוהל גובש בתיאום עם מחלקת החנינות של משרד המשפטים ועם היועצת המשפטית של בית הנשיא.

מחיקת הרישום הפלילי, אשר מהווה 'אות קלון' על מצחם של מתנדבים אלו, תאפשר להם הזדמנות שווה בבואם להשתלב בחברה הישראלית ובפרט בתחומי ההשכלה והתעסוקה.

לנוהל המלצה למחיקת רישום פלילי לחצו כאן

למעבר לצפייה בנוהל נוהל שעות שירות מופחתות לחצו כאן

למעבר לצפייה בנוהל רציפות השירות לחצו כאן

מתנדב אשר עתיד להתחיל את שירותו בעודו לפני גיל 18 אך לפני גיל 17 (לא ניתן להתחיל שירות לאומי לפני גיל 17) מחוייב להחתים את הוריו על מסמך הסכמה , את המסמך ניתן לקבל מהרכזת או ממזכירות העמותה.

למעבר לצפייה בנוהל + טופס הסכמת הורים לחצו כאן

למעבר לצפייה בנוהל חופשות והעדרויות לחצו כאן

תקנים שאהבתי

חפשי אותנו ביריד השירות הלאומי שייערך בבנייני האומה
ב-2-3.1.2024
מה?
עדיין לא נרשמת לסיירות?
לא כדאי לך לפספס את זה...
מה עדיין לא נרשמת לסיירות?
לא כדאי לך לפספס את זה!