לוח חופשות

לוח חופשות אחיד למתנדבי השירות הלאומי שנת שירות תשפ"א (2022-2023) עפ"י תקנות רשות השירות הלאומי האזרחי

מועד תחילת השירות: יום חמישי ה' באלול תשפ"ג (1.9.2022)

מתנדב יהודי
מתנדב דרוזי
מתנדב נוצרי
מתנדב מוסלמי
ראש השנה – 2 ימים
חג אל אדחה – 4 ימים
חג המולד – 2 ימים
הראשון במוחרם(ראש השנה) – 1 יום
יום הכיפורים – 1 יום
חג הנביא שועייב (יתרו) – 4 ימים
ראשית השנה – 1 יום
חג מולד הנביא – 1 יום
סוכות – 1 יום
יום העצמאות – 1 יום
התגלות – 1 יום
חג אל פיטר – 3 ימים
שמחת תורה – 1 יום
חג הנביא אל ח'דר (אליהו) – 1 ימים
יום שישי לפני הפסחא – 1 יום
חג אל אדחה – 4 ימים
פסח – 2 ימים
חג הנביא סבלאן – 1 יום
חג הפסחא – 2 ימים
יום העצמאות – 1 יום
שבועות – 1 יום
עליה השמימה – 1 יום
יום העצמאות – 1 יום
יום העצמאות – 1 יום
מתנדב אשר חוגג ביו"ט שני של גלויות בהתאם להלכה
יצהיר על כך ויהיה זכאי
לחופשה נוספת ביום זה
חג שבועות – 2 ימים
סה"כ – 9/10 ימים
סה"כ – 11 ימים
סה"כ – 11 ימים
סה"כ – 10 ימים
  • מתנדב/ת רשאי/ת להיעדר ביום זה (ואין לחייבו/ה לשרת חצי יום ). יום זה יחושב כחצי יום חופשה במניין סך ימי החופשה. 
  • בימי הצום שאינם ט' באב או יום כיפור רשאי מתנדב להעדר שעתיים בלי צורך להשלימם זאת בכפוף לכך שהמתנדב אכן צם וחותם על תצהיר שהוא צם. 
  • סה"כ ימי חופשה: 22 ימי חופשה במהלך השנה

    חשוב לזכור כי מתנדבי השירות נדרשים לתאם את ימי חופשתם מראש אל מול הממונה הישיר, תוך התחשבות בצורכי היחידה.
מה?
עדיין לא נרשמת לסיירות?
לא כדאי לך לפספס את זה...